Akupunktur (TCM/Traditionel Kinesisk Medicin)

HVAD ER AKUPUNKTUR?

Hos Rønde akupunktur praktiseres Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) med vestlig tilgang.

Akupunktur har eksisteret i mere end 4.000 år af én årsag – det virker!

Akupunkturen er en af grundstenene i Traditionel Kinesisk Medicin. Akupunkturen går mere end 4.000 år tilbage i tiden, måske 5 – 10.000 år. Der er i Kina fundet sikre tegn på, at man kendte akupunkturpunkterne 2.000 år før vor tidsregning. Den første bog om lægekunst “Den gule Kejsers Klassiker”, er skrevet 400 år før Kristi fødsel, den omhandler Kinesisk medicin, herunder akupunktur.

Akupunkturen har gennem mange tusinde år vist fotte resultater ved en lang række sygdomme, men anerkendes for alvor i Vesten i 1979, da WHO officielt erklærede akupunktur velegnet som helbredelsesmetode til en lang række sygdomme (se listen). Akupunkturen er derfor i dag genstand for en stigende interesse, og vinder mere og mere frem. Vi møder i stigende grad akupunktur på de danske sygehus fx på opvågningsafsnittene, hvor patienter får tilbudt akupunktur mod kvalme/opkastning eller på fødeafdelinger, som smertelindring. Gennem tiderne er millioner af patienter verden over, blevet overbevidst om akupunkturens fantastiske effekt på en lang række lidelser.

Akupunkturens filosofiske lære baseres på, at det er vekselspillet mellem Yin og Yang, der styrer universet og mennesket, så længe de 2 faktorer er i balance, er mennesket sundt og helt.

Selve behandlingen forgår ved, at der stikkes tynde nåle i bestemte akupunkturpunkter. Punkterne er via meridianerne – interne forbindelser, forbundet med organerne.

Ved stimulation af et akupunkturpunkt, påvirkes livsenergien / Qién, for på den måde at genoprette ubalancer i energiforløbet.

TKM (TCM) – TRADITIONEL KINESISK MEDICIN

TKM tager sit udgangspunkt i en flere tusinde år gammel kinesisk kultur og livsvisdom. I det gamle Kina oplevede man værdien af et godt helbred og indså, hvilken indflydelse vores følelsesmæssige liv, vores livsstil og vores omgivelser har på vores velbefindende. At vitalisere og opretholde balance i livsenergien og de indre organer, sås dengang som i dag, som en forudsætning for sundhed og harmoni, i tråd med dette ses sygdom som et udtryk for ubalance.

Inden for Traditionel Kinesisk Medicin tilstræbes det at højne livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance. Til dette benyttes nåle, urter, indre øvelser og massage. Sideløbende hermed tillægges kostvejledning og livsstilvejledning stor betydning. Man mener at kroppens livsenergi (chi eller qi) cirkulerer gennem 14 kanaler, kaldet meridianer, som har forgreninger med forbindelse til kropslige organer og funktioner.

TKM (TCM) kaldes også (oprindeligt) Den livsvarige Kur, da der konstant arbejdes med at afbalancere individet, både medicinsk og livsstilsmæssigt, frem for først at gribe ind, når skaden er sket.

Der fortælles at Kinesiske landsbylæger blev aflønnet en gang årligt, og de fik løn efter antallet af raske patienter i byen.